איש צדיק תמים


פעם היה בעיר חלם איש צדיק תמים עם בטחון מושלם בה'. כל היום ישב ולמד תורה.

יום אחד באו שטפונות והציפו את העיר. ביתו התמלא במים והוא עלה לגג והמשיך ללמוד תורה. המים עלו ועלו ורגליו שקעו במים. עברה סירה לידו ויושבי הסירה קראו לו להכנס לסירה כדי שינצל. אך הוא ענה להם: "אני בוטח בה' שיצילני. אין לי צורך בסירה."

המים המשיכו לעלות והגיעו עד צווארו. הליקופטר הופיע מעליו וזרקו לו חבל כדי שיתפוס בחבל וינצל. אך הוא ענה להם: "אני בוטח בה' שיצילני. אין לי צורך בהליקופטר."

המים המשיכו לעלות והוא טבע. כשהגיעה נשמתו למרום שאל את הקב"ה: "ריבונו של עולם, אני בטחתי בך. מדוע לא היצלתני?" ענה לו הקב"ה: "שלחתי לך סירה ושלחתי לך הליקופטר. מה עוד רצית שאעשה?"