בני המרגלים ממשיכים את חטא המרגלים

מועתק מאתר כיכר השבת
-----------------------------------------

אחרי יציאת מצרים וקבלת התורה, עשו המרגלים מה שעשו וקבעו את ט' באב כיום בכיה לדורות.

ממה פחדו המרגלים? במדבר ירד מהשמים מן בלי שום טרחה, לא היו צריכים לעבוד לפרנסתם, ולא עסקו יותר במלחמות. כל היום היה פנוי ללמוד התורה. לקראת הכניסה לארץ ישראל הבינו המרגלים שיצטרכו לכבוש את ארץ ישראל במלחמה ואחרי הכניסה לארץ יצטרכו לעבוד למחייתם. לזה לא הסכימו וכך נקבע יום ט' באב כיום בכיה לדורות.

המלחמה לכבוש ארץ ישראל עוד לא נגמרה. כדי לאכול צריך לעבוד ולהתפרנס. אך, בני המרגלים בימינו ממשיכים את חטא המרגלים ורוצים רק ללמוד תורה כמו במדבר בלי לעבוד לפרנסה ובלי להשתתף במלחמה. זה בדיוק מה שמנציח את חטא המרגלים ואת ט' באב כיום בכיה לדורות. על לימוד התורה שלהם נאמר: "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון".

לפני מלחמת מדין אמר משה רבנו לעם: "החלצו מאתכם אנשים לצבא". רש"י מפרש: "אנשים - צדיקים". רק הצדיקים צריכים לשרת בצבא. רשעים אינם שייכים לצבא.  אם כל לומדי התורה ושומרי המצוות יתגייסו לצבא, יהיה לנו צבא כשר למהדרין ולא יהיה יותר צורך בחילונים ובבנות בצבא.

הרב מרדכי אליהו אמר שכל מי שמתגייס לצבא מקיים שלש מצוות - כיבוש הארץ, ואהבת לרעך כמוך, ולא תעמוד על דם רעך.  על מי שאינו מתגייס אמר משה רבנו: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?"  משה רבנו המשיך וקרא לאלה שאינם משתתפים במלחמה "תרבות אנשים חטאים". 

ינאי המלך אמר לאשתו: "אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועים שדומים לפרושין, שמעשיהם מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס." (סוטה, כב, ע'ב).  הרמח"ל אמר: "שהם מכלל הצבועים אשר אין בעולם רע מהם." (מסילת ישרים, כב).

הצבועים בני המרגלים בימינו, שממשיכים את חטא המרגלים, מתייהרים כאילו הם גדולי לומדי התורה וממציאים חומרות יתרות בתקוה לגרום לאחרים לחשוב שהם גדולי הצדיקים. הם מאמינים שבאמת צריך להיות כמו המרגלים, ובזים לאלה שכן מוכנים לעבוד ולהלחם. עליהם אמר הקב"ה: "עד מתי לעדה הרעה הזאת", ועליהם אמר הנביא: "ותופסי התורה לא ידעוני".

כל עוד יש בתוכנו צבועים רבים כל כך שממשיכים את חטא המרגלים, ממשיך יום ט' באב להיות יום בכיה לדורות. "על אלה אני בוכיה". המרגלים התחילו את החורבן ובניהם הצבועים בימינו מנציחים אותו. כל מי שגר בארץ ישראל, וחוטא בתלמוד תורה שאין עמה מלאכה (שסופה בטלה וגוררת עוון), ואינו משתתף במלחמה לכבוש ארץ ישראל, דינו כדין המרגלים. מי שאינו רוצה לעבוד לפרנסתו ואינו רוצה להשתתף במלחמה לכבוש ארץ ישראל, מה יש לו לחפש בארץ ישראל? שיחזור למדבר וילמד שם תורה כל היום. הדרך פתוחה.