הגינות

הגינות - מלה כה בודדה
כל כך קשה למצוא אותה.
הגינות - טפה בים אבדה
לאן שלא נפנה - אינה.

ועשית הישר והטוב
למדנו בתורה.
אז למה
מתנכלים
ועושים עוול
זה לזה?

הגינות - מלה כה בודדה
כל כך קשה למצוא אותה.
הגינות - טפה בים אבדה
לאן שלא נפנה - אינה.

מדבר שקר תרחק
למדנו בתורה.
אז למה
מרמים ומשקרים
ומוליכים שולל
זה את זה?

הגינות - מלה כה בודדה
כל כך קשה למצוא אותה.
הגינות - טפה בים אבדה
לאן שלא נפנה - אינה.

חשבתי
האמנתי
ניסיתי למצוא אותה.
אך היא חמקה ואיננה
וכל מה שנשאר
זו אשליה.

הגינות - מלה כה בודדה
כל כך קשה למצוא אותה.
הגינות - טפה בים אבדה
לאן שלא נפנה - אינה.